Urządzenia laboratoryjne

Chłodzeniemenu_chlodzenie.jpgDestylacjamenu_destylacja.jpgEksykatory szafkowemenu_eksykatory_szafkowe.jpgGrzaniemenu_grzanie.jpgMieszanie i wytrząsaniemenu_mieszanie_wytrzasanie.jpgMikroskopymenu_mikroskopy.jpgPompymenu_pompy.jpgRozdrabnianie i homogenizacjamenu_rozdrabnianie_homogenizacja.jpgRozdzielaniemenu_rozdzielanie.jpgUrządzenia do pomiarumenu_urzadzenia_do_pomiaru.jpgWażeniemenu_wazenie.jpg
Urządzenia laboratoryjne - we współczesnych laboratoriach w zakładach przemysłowych, placówkach naukowo-badawczych, aptekach, instytucjach medycznych, oczyszczalniach ścieków, oprócz podstawowego wyposażenia laboratoryjnego, wykorzystywane są również bardziej specjalistyczne urządzenia laboratoryjne. Można tu wymienić całą gamę różnorodnych urządzeń, przydatnych do pracy w ww. laboratoriach.

Wśród urządzeń laboratoryjnych można wyróżnić urządzenia do przechowywania, np. odczynników, leków, szczepionek, próbek mikrobiologicznych itp. substancji, jak też podgrzewania, gotowania czy odparowywania cieczy lub roztworów, przepompowywania cieczy i gazów, czyszczenia, mycia, sterylizacji i suszenia szkła laboratoryjnego, precyzyjnego ważenia, względnie połączonego z suszeniem substancji chemicznych, m.in.:
 • chłodziarki i zamrażarki
 • cieplarki, inkubatory,
 • komory klimatyczne i termiczne,
 • szafy termostatyczne,
 • podgrzewacze laboratoryjne,
 • płaszcze grzejne i regulatory mocy
 • piece laboratoryjne i płyty grzejne,
 • myjki ultradźwiękowe,
 • automaty myjąco-dezynfekujące,
 • suszarki laboratoryjne i próżniowe,
 • autoklawy, termostaty i kriostaty
 • eksykatory szafkowe
 • łaźnie wodne i olejowe,
 • wyparki laboratoryjne,
 • pompy próżniowe i perystaltyczne
 • komory laminarne,
 • lampy bakteriobójcze,
 • wagi i wagosuszarki laboratoryjne.


Niektóre z wymienionych urządzeń laboratoryjnych zapewniają również ochronę osoby pracującej w laboratorium, np. przed substancjami żrącymi, wirusami i czynnikami patogennymi.

Następna grupa obejmuje urządzenia laboratoryjne, które służą do destylowania, demineralizacji lub uzdatniania wody, ekstrakcji różnorodnych substancji, mineralizacji azotu i białka, oznaczania kwaśnej i neutralnej frakcji włókna. Są to:

 • destylatory i redestylatory SIMAX i VAP,
 • sprzęt do uzdatniania wody,
 • ekstraktory Soxhleta,
 • mineralizatory Kjeldahla,
 • system Dumatherm,
 • analizatory CHT i Fibretherm.


Pozostałe urządzenia laboratoryjne wykorzystywane są w celu rozdrabniania i przesiewania prób, mieszania próbek, rozdzielania zawiesin i emulsji, tj. mieszadła magnetyczne i mechaniczne, homogenizatory mechaniczne i ultradźwiękowe, wytrząsarki laboratoryjne, urządzenia do rozdrabniania prób i przesiewacze laboratoryjne, a także wirówki laboratoryjne.

Nasza siedziba

 • tel.: 801-LABO-24
 • tel.: +48 (32) 230-57-12
 • fax: +48 (32) 230-57-15
 • labo24@labo24.pl
 • LABO24
 • Biuro Handlowe
 • ul. Sowińskiego 5
 • 44-100 Gliwice