Filtracja (sączenie) – metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów poprzez mechaniczne zatrzymanie jednego ciała stałego w przegrodach porowatych (filtrach) przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Filtracja jest najczęściej stosowanym sposobem oddzielania ciał stałych od cieczy. W laboratoriach analitycznych, które znajdują się w zakładach przemysłowych, placówkach naukowo-badawczych, oczyszczalniach ścieków, aptekach i instytucjach medycznych, do procesu filtracji niezbędne są materiały filtracyjne o szerokim spektrum, takie jak:
 • bibuły i sączki do analiz ilościowych;
 • bibuły i sączki do analiz jakościowych;
 • bibuły i sączki do specjalnych zastosowań;
 • sączki z mikrowłókien szklanych i kwarcowych;
 • gilzy ekstrakcyjne z celulozy oraz mikrowłókien szklanych i kwarcowych ;
 • paski i papierki wskaźnikowe.

Bibuły i sączki filtracyjne mogą różnić się strukturą, stopniem porowatości, odpornością chemiczną i temperaturową oraz szybkością filtracji. Wśród bogatego asortymentu bibuł i sączków filtracyjnych wyróżniamy, m.in. takie ich rodzaje:
 • bibuły/sączki miękkie, średnie i twarde;
 • sączki okrągłe i składane;
 • bibuły/sączki krepowane, wytłaczane.
W zależności od rodzajów bibuł i sączków filtracyjnych oraz ich właściwości, są one wykorzystywane do filtracji substancji o różnej postaci, ziarnistości i składzie chemicznym z odmienną szybkością sączenia (bardzo wolną, wolną, średnią i szybką). Różne są też formy zastosowań ww. materiałów filtracyjnych, np. do badań gleby, powietrza, w browarnictwie.
Gilzy ekstrakcyjne mogą być wykonane z celulozy oraz mikrowłókien szklanych lub kwarcowych.
 • Gilzy z celulozy stosowane są przeważnie w ekstraktorach Soxhleta do wyodrębniania ciała stałego od cieczy, a także w pyłomierzach do pomiarów zanieczyszczeń powietrza.
 • Gilzy ekstrakcyjne z mikrowłókien szklanych mogą być używane zarówno w ekstraktorach Soxhleta do szczególnie agresywnych rozpuszczalników, a także do pomiarów w monitoringu powietrza, jak też zatrzymywania cząsteczek pyłów lub aerozoli w strumieniu gazu lub powietrza.
 • Gilzy ekstrakcyjne z mikrowłókien kwarcowych używane są do kontroli emisji w wysokich temperaturach, mogą też być używane do analiz kwaśnych gazów, z wyjątkiem HF.

Paski i papierki wskaźnikowe są stosowane do wykrywania różnych substancji. Wykonane są z czystej celulozy oraz nasączone specjalnymi preparatami, w wyniku czego zmieniają barwę w zależności od kwasowości, umożliwiając tym samym szybki i tani pomiar pH w laboratoriach naukowych i podczas rutynowych analiz w przemyśle. Zaletą ww. papierków i pasków jest to, że pomiar pH nie wymaga drogiego sprzętu oraz może być wykonany przez pracowników niezwiązanych z pracą laboratorium analitycznego. W tej grupie wyróżniamy papierki i paski uniwersalne, lakmusowe, jodoskrobiowe, a oprócz tego papierki wskaźnikowe ołowiawe i paski wskaźnikowe kongo. Do określania pH roztworu najpowszechniej stosowane są papierki uniwersalne. Po zwilżeniu badanym roztworem papierek ten przyjmuje barwę, pozwalającą oszacować przybliżoną wartość pH roztworu z dokładnością do 1–2 jednostek pH. Wykorzystywane są papierki zarówno w pełnym zakresie pH (1-14) jak i zawężonych zakresach, np. 1-10, a nawet w bardzo wąskich przedziałach skali o większej dokładności np. pH 2,0-4,5. Papierki lakmusowe są używane rzadziej niż uniwersalne. Są one nasączane roztworem lakmusu, który jest wykorzystywany do określania odczynu roztworu pH. Wyróżnia się 3 rodzaje papierków lakmusowych: czerwony - do wykrywania odczynu zasadowego, niebieski - do wykrywania odczynu kwasowego oraz obojętny o barwie fioletowej do wykrywania zarówno odczynu kwasowego jak i zasadowego (w środowisku kwasowym zmienia barwę na czerwoną, a w środowisku zasadowym na niebieską). Papierki jodoskrobiowe służą do wykrywania utleniaczy w roztworze, są nasączone roztworem jonów jodkowych i skrobi. Paski wskaźnikowe przeznaczone są głównie do celów edukacyjnych.

Nasza siedziba

 • tel.: 801-LABO-24
 • tel.: +48 (32) 230-57-12
 • fax: +48 (32) 230-57-15
 • labo24@labo24.pl
 • LABO24
 • Biuro Handlowe
 • ul. Sowińskiego 5
 • 44-100 Gliwice